miMakker Laloo in een groep

miMakker Laloo bezoekt met plezier een kleine groep mensen in hun eigen omgeving. Jong of ouder, er is tijd en ruimte voor iedereen die contact wil en samen met Laloo iets wil beleven. Ook zoekt ze die mensen op die dat niet meer uit zichzelf kunnen of doen. Een verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of neurologische beperking zoals NAH en dementie is een uitdaging voor Laloo.

Het effect van de individuele contactbeleving is niet alleen van invloed op de persoon zelf. Want Laloo met haar subtiele clownerie, zang en muziek, kan vaste patronen of benaderingen subtiel doorbreken of reacties uitlokken. In de groep vindt er interactie plaats, wat tot prachtige, ontroerende situaties kan leiden. Zo ontstaat leefplezier in de groep op het moment zelf en blijft dit ook gevoelsmatig hangen verder de dag in.