miMakker Laloo individueel

miMakker Laloo zoekt graag iemand op die meer tijd nodig heeft voor een contactbeleving & belevingsgerichte activiteit. Te denken valt aan mensen met een verstandelijke, psychiatrische beperking of een neurologische beperking zoals dementie.

De methode van miMakkus is de basis voor de benadering. Weinig taal, op het juiste tempo en afgestemd op de belevingswereld. miMakker Laloo zet subtiele clownerie in en prikkelt zintuigen met haar stem, muziek of aparte materialen. Dit is ondersteunend in het doorbreken van vaste patronen van benaderen of kijk op dingen. Dit werkt vaak verrassend en geeft bijzondere reacties en emoties. miMakker Laloo is vrij van verplichte zorgtaken, improviseert en heeft tijd en ruimte om in het moment contact te maken en iemand 100% liefdevolle aandacht te geven. Ze is in staat om haar ervaringen terug te koppelen aan familie of zorgbegeleiding. Ze staat met haar hart open voor elke grote en kleine reactie die leefplezier teweeg brengt.